Rekisteriseloste

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n
REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

yhdistysrekisterinumero: 106.981
yhdistyksen nimi: Suomen Welsh Corgi Seura ry
jäsenrekisterin hoitaja: Jutta Kilponen
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja: Pinja Hiltunen, Viertokatu 13 as 1, 87150 Kajaani

2. Rekisterin nimi

jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsentietojen ylläpito, jäsenhakemusten käsittely ja kasvattaja-, siitosuros-, pentuvälitysyhteystietojen ilmoittaminen yhdistyksen www-sivuilla tai kun Suomen Welsh Corgi Seuran jäsen niitä tiedustelee.

4. Rekisterin tietosisältö

Jäsenhakemuksessa täytettävät yhteystiedot (jäsennumero, nimi, osoite ja mahdollisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tiedot jäsentyypistä (vuosijäsen, ainaisjäsen, kunniajäsen, perhejäsen, tuomarijäsen, postitusjäsen) ja viimeisimmästä jäsenmaksuvuodesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen perusteella.

6. Tarkistuspyyntö ja oikaisuvaatimus

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada virheellinen, epätäydellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto oikaistuksi.

Jokaisella on myös oikeus käydä tarkastamassa tietonsa kerran vuodessa henkilökohtaisesti jäsenrekisterin ylläpitäjän luona tai pyytää tietojaan omakätisesti allekirjoittamallaan kirjeellä.

7. Kielto-oikeus ja henkilötietojen luovutus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kielto-oikeutta voi kukin käyttää jo ennakolta liittyessään yhdistykseen tai ilmoittaa asiasta jäsensihteerille milloin tahansa jäsenyytensä aikana.

Suomen Welsh Corgi Seuran jäsentietoja voidaan luovuttaa hallituksen tarkoin harkitsemiin koira-aiheisiin suoramarkkinointitarkoituksiin tai yhdistyksemme toisen jäsenen niitä tiedustellessa perustelluin syin. Näitä perusteltuja syitä ovat mm. jalostustiedustelut, kasvattajien yhteystietojen pyytäminen ja alaosastopostien lähettäminen. Kasvattajien yhteystiedot voidaan myös ilman eri lupaa julkaista tarvittaessa yhdistyksen www-sivujen pentulistalla.

8. Rekisterin suojaus

Jäsenrekisteriä säilytetään jäsensihteerin tietokoneella ja tiedosto on suojattu salasanalla. Manuaalista aineistoa säilytetään rekisterin varmuuskopioiden tavoin lukitussa kaapissa.