Uudet jalostuksen tavoiteohjelmat ja PEVISA-ohjelmat hyväksytty vuosille 2020-2024

Suomen welsh corgi seura on vuosikokouksessaan 17.3.2019 hyväksynyt welsh corgi cardiganille ja welsh corgi pembrokelle rotukohtaisen
PEVISA-ohjelman sekä jalostuksen tavoiteohjelman. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on vahvistanut SWCS ry:n esitykset kokouksessaan 13.8.2019.

Jalostuksen tavoiteohjelmat ovat ladattavissa pdf-tiedostoina seuraavien linkkien takaa:

Rotukohtaiset PEVISA-ohjelmat ajalle 1.1.2020-31.12.2024:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto tai kyynärnivelen inkongruenssilausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Kahden D-lonkkaisen koiran parittaminen keskenään on kielletty.

Vielä toistaiseksi corgeille on edelleen mahdollista saada Kennelliiton hyväksymiä kyynärniveldysplasialausuntoja (ED-lausuntoja), mutta näiden  lausuntojen antaminen lopetetaan sitten, kun inkongruenssilausuntoja saadaan virallisina Kennelliiton hyväksyminä lausuntoina.

Jäsenistöä tiedotetaan välittömästi kun inkongruenssilausunnot saadaan käyttöön.

Mitä tämä tarkoittaa?

Jotta kasvattaja voi rekisteröidä welsh corgi pembroke tai welsh corgi cardigan pentueensa, tulee hänen 1.1.2020 alkaen käyttää jalostukseen vain virallisesti silmätarkastettuja ja lonkka- ja kyynärkuvattuja koiria ja D/D lonkkakuvauslausunnon saaneita koiria ei voi enää parittaa keskenään. Uusi PEVISA-ohjelma ei koske sellaisia pentueita, jotka ovat saaneet alkunsa 31.12.2019 tai sitä ennen tapahtuneista astutuksista.

Erityisen tarkkana tulee olla, että terveystarkastukset on suoritettu ennen astutusta ja että kyynär- ja lonkkakuvista tulee olla virallinen lausunto. Alaikäraja virallisille lonkka- ja  kyynärnivelkuvauksille on 12 kk.

Silmätarkastusten osalta tulee huomioida, että perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:tä sairastavien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Huomioitavaa kuitenkin on, että Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje asettaa tiettyjä rajoituksia. Mikäli koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystarkastuksissa asteikon huonoin tulos, pentue voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (Ei Jalostukseen -rekisteri). Tällä hetkellä näitä ovat E-lonkat, kyynärnivelien aste 3, polvinivelien aste 4 ja spondyloosilausunto SP4.

jtopem

Jalostustoimikunnalta kysyttyä…

JALOSTUSTOIMIKUNNALTA KYSYTTYÄ:
Voiko blue merlen ja brindlen/punaisen/soopelin cardiganin astuttaa keskenään?

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje rajaa rekisteröinnin ulkopuolelle vain merle+merle –yhdistelmät. Tämä päätös perustuu eläinsuojelulakiin, sillä tällaisesta yhdistelmästä syntyneillä pennuilla voi olla vakavia kehityshäiriöitä kuten kuuroutta, pienisilmäisyyttä tai muita vakavia silmän kehityshäiriöitä.

Merlevärisen koiran jalostuskäytössä on huomioitava, että tietyt värit voivat piilottaa merlekuvion alleen. Tällöin ilmiasultaan ei-merlevärinen koira voikin olla perimältään merle ja siirtää näin merlekuvion jälkeläisilleen. Tällaisia värejä ovat welsh corgi cardiganeilla soopeli/punainen, brindle ja kermanvärinen, jota myös rodunharrastajien keskuudessa kutsutaan pinkiksi (ee-keltainen). Mikäli tietämättään yhdistetään kaksi tällaista ”piilomerleä”, voi lopputulos olla kohtalokas.

Koirarekisteriohjeen mukaisesti on siis mahdollista rekisteröidä FI-rekisteriin welsh corgi cardigan pentue, joka on syntynyt yhdistelmästä, jossa toinen osapuoli on merle ja toinen punainen, soopeli tai brindle. Tällainen yhdistelmä on kuitenkin Suomen Welsh Corgi Seura ry:n jalostuksen tavoiteohjelman vastainen väriyhdistelmä. Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti blue merle värinen koira tulisi parittaa vain tricolourin tai tricolour brindle merkein –värisen koiran kanssa, jolloin pentujen merleys tulee varmimmin ilmiasussa esille. Tämä pohjautuu kansainväliseen rodunharrastajien keskuudessa vakiintuneeseen suositukseen, jotta emme aikaan saisi koiria, joiden mahdollinen merleys on epäselvä.

Nykyisin geenitestin avulla on mahdollista tunnistaa merle+soopeli/punainen/brindle yhdistelmästä mahdollisesti syntyneet piilomerlet. Tämä kuitenkin edellyttäisi jokaisen tällaisen pennun testaamista ja pennunostajien sitouttamista huomioimaan tarkoin ostamansa koiran piilomerleys sen mahdollisessa jalostuskäytössä.

Koska väriin liittyvät geenitestaukset eivät ole vielä niin yleistyneitä ja jokapäiväisiä, Suomen Welsh Corgi Seura ry pysyy edelleen suosituskannassaan, ettei merleä yhdistetä muuhun väriin kuin tricolour tai tricolour brindle merkein, joita syntyy myös suvuista, jotka eivät merleväristen koirien sukutauluissa vallitsevasti esiinny. Tämä suositus koskee paitsi rodun kasvattajia, myös urosten omistajia.

Merle-vanhemmista syntyneet corgin pennut. Lähde: Corgirescuet Amerikasta, kuvaaja tuntematon.

Merle-vanhemmista syntyneet corgin pennut. Lähde: Corgirescuet Amerikasta, kuvaaja tuntematon.

Lisätietoja:
Merle mutaatio jalostuksessa
Googlen kuvahaku sanalla ”double merle” KLIK .

Kyynärnivelten kuvauksesta 1.1.2020 jälkeen

SWCS ry oli mukana Kennelliiton valtuustolle tehdyssä valtuustoaloitteessa, jolla usean rotujärjestön voimin pyydettiin Kennelliiton hallitusta jatkamaan OCD- ja INC-kuvien tallentamisen käyttöönoton suunnittelua, jotta kuvaustavat saataisiin virallisiksi kuvausmenetelmiksi muun muassa corgiroduille (INC).

Kennelliitto kutsui aloitteen allekirjoittaneet rotujärjestöt neuvotteluun ennen kevätvaltuustoa. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä ja Kennelliitossa ymmärrettiin rotujärjestöjen huoli siitä, mitä informaatiota voi jäädä saamatta ja tallentumatta, mikäli ED-kuvia korvaavaa kuvaustapaa ei saada.

Kennelliiton valtuusto päätti kevätkokouksessaan, että OCD- ja INC- kuvien tallentamisen käyttöönoton suunnittelua jatketaan ja kuvaustavat saataisiin käyttöön vuoden 2020 aikana.

Seuran vuosikokouksessa päätettiin PEVISA-ohjelmiemme jatkosta ja niissä on edelleen mukana ED-kuvaus tai vaihtoehtoisesti INC-kuvaus 1.1.2020 alkaen. Olemme pyytäneet Kennelliittoa jatkamaan ED-lausuntojen antamista corgeille siihen saakka, kunnes INC-kuvaukset saadaan virallisiksi ja liitettyä PEVISA-ohjelmiimme. Näin ollen SWCS ry suosittelee jatkamaan corgien kyynärien ED-kuvauksia myös 1.1.2020 jälkeen, kunnes lisää informaatiota asiasta saadaan. Myös epävirallisia INC-kuvia voi kuvauttaa jo etukäteen.

Lisätietoja antaa jalostustoimikunta(a)corgiseura.net

 

Kennelliiton luusto- ja niveltutkimusohjeet päivittyvät 1.1.2019 alkaen

Suomen Kennelliitto on julkaissut 13.9.2018 tiedotteen Suomen Kennelliiton hallituksen päätöksestä päivittää luusto- ja niveltutkimusohjeet 1.1.2019 alkaen. Tiedotteen voit lukea täältä.

Päivittyneen ohjeen merkittävin osio corgien osalta on se, että 1.1.2020 alkaen rodulle ei enää anneta matalaraajaisena rotuna kyynärniveldysplasialausuntoja. Lisäksi selkäohjeeseen on lisätty tiedoksi, että kalkkeutuneita välilevyjä koskevan IDD-lausunnon voi saada vain kerran, koska osa kalkkeutumista voi kadota myöhemmin.

Suomen Welsh Corgi Seura ry pyytää vielä lausunnon ja ohjeistuksen kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta tulevaa PEVISA ohjelman päivitystä silmällä pitäen ja sekä selvittelee milloin korvaava INC-kuvaus saadaan mahdollisesti käyttöön. Asiasta tiedotetaan jäsenistölle lisää heti kun se on mahdollista.

Corgiseuran kasvattajapäivät 20.-21.10.2018

Suomen welsh corgi seura ry järjestää 
KASVATTAJAPÄIVÄT
Virroilla 20.-21.10.2018 Kokous- ja juhlatalo Marttisessa

Ohjelma:

Lauantain ohjelmassa on rotutietous ja rodun ajankohtaiset asiat, yhdessä tekeminen ja yhteistyö.

 • Rotujen historia
 • Rotumääritelmä ja sen vieminen käytäntöön
 • Jalostuksen tavoiteohjelmat ja sen painopisteet ja osa-alueet

Sunnuntai painottuu pennutukseen liittyviin kysymyksiin, pentujen ja emon hyvinvointiin

 • Hyvinvointia pentulaatikossa. Kuinka ennaltaehkäistä ja havaita riittävän aikaisin emän ja pentujen ongelmat synnytyksestä pentujen luovutukseen saakka. Eläinlääkäri, koirankasvattaja Juuliska Haapanen-Kallio, Eläinklinikka Eläinystäväsi Lääkäri.
 • Koiranpennun luonteen kehitys. Eläintieteen tohtori, dosentti, käytösklinikan johtaja Kai Pelkonen

Viikonlopun hinta on SWCS ry:n jäsenille 50 €. Hinta sisältää ruokailut ja koiraystävällisen majoituksen. Hinta maksetaan Suomen Welsh Corgi Seura ry:n tilille FI36 1007 3000 2166 68 viitteellä 660.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset (5.10.2018 mennessä) ja tiedot mahdollisesta erikoisruokavaliosta: anneli.sutela@annlines.net

Tarkempi aikataulu liitteineen toimitetaan osallistujille noin viikkoa ennen kasvattajapäiviä.

Tietoa majoituksesta https://www.marttinen.fi/

TERVETULOA!

734827_593065030719781_1071232261_n

 

 

Welsh corgi cardiganeille lonkkaindeksit KoiraNet-järjestelmään

Welsh corgi cardiganien lonkkaindeksit tulevat näkyviin KoiraNet-järjestelmään syyskuun lopussa. Periytymisaste on tällä hetkellä 0,29.

Lisätietoa:

Kennelliiton tiedote: https://www.kennelliitto.fi/uutiset/paivityksia-lonkka-ja-kyynarindekseihin-syyskuussa-2017
Periytymisaste: https://www.kennelliitto.fi/periytymisaste
BLUP-indeksi: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/jalostustietojarjestelma/mika-on-blup-indeksi

Tervetuloa mukaan talkoisiin rodun jalostuksen puolesta!

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseksi Suomen Welsh Corgi Seura ry kannustaa jäseniään tutkituttamaan koirat kattavin virallisin terveystutkimuksin. Kotikoiran tulokset ovat tärkeitä jalostukseen käytettävien sukulaisten osalta. Viralliset tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa koko rotua ajatellen. Jokainen omistaja voi olla osaltaan auttamassa rodun jalostustyössä.

Terveystiedot auttavat myös toimimaan koirasi parhaaksi. Mikäli tutkimustuloksissa ilmenee jotain, voi asian huomioida ruokinnassa, liikunnassa ja harrastusvalinnoissa ja näin ennaltaehkäistä ongelmien etenemistä.

Virallisilla tutkimustuloksilla tarkoitetaan eläinlääkärin koiralle tekemiä tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Corgien osalta virallisen lausunnon voi saada lonkka-, kyynär- ja selkäkuvista, polvista, silmäpeilaustuloksesta sekä sydämen tutkimuksesta.

Virallisten terveystutkimuksien alaikäraja on 12 kk. Täydellisen virallisen selkätuloksen saadakseen, koiran tulee olla täyttänyt kaksi vuotta.

http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/viralliset-terveystutkimukset

Kasvattajapäivät Tampereella 23.4.16

Paikka: Hotelli Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tampere

Corgien kasvattajapäiville ovat tervetulleita kaikki corgien kasvattajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

OHJELMA:

 • 9.00-9.30 Aamiainen (hotellin buffet aamiainen)
 • 9.30 Päivän avaussanat (jalostustoimikunta)
 • 9.35 Nivelvaivojen perusteet pentulaatikosta tuhkauurnaan (eläinlääkäri Juha Kallio)
 • 12.00 Lounastauko
 • 13.00 Nivelvaivojen perusteet pentulaatikosta tuhkauurnaan (jatkuu)
 • 15.00 Iltapäiväkahvi
 • 15.30 Corgien rotumääritelmän tulkinnat (ulkomuototuomari Anneli Sutela)
 • n. 17.00 Päivän päätössanat (jalostustoimikunta)

LUENTOESITTELYT:

 • Nivelvaivojen perusteet pentulaatikosta tuhkauurnaan (eläinlääkäri Juha Kallio)
  Luennolla käsitellään mm. nivelten rakennetta, kasvua, kasvuhäiriöitä, nivelruston vaurioita, nivelrikkoa, mihin tulisi kiinnittää huomiota, ruokinnan merkitystä ja nivelrikkoisen koiran hoitoa. Esille nostetaan esimerkkejä corgien luustokuvista ja kysymyksiä voi esittää joko ennakolta tai paikan päällä. Ennakkokysymykset osoitteeseen jalostustoimikunta@corgiseura.net
 • Corgien rotumääritelmän tulkinnat (ulkomuototuomari Anneli Sutela)
  Luennolla avataan corgien rotumääritelmät ja käydään läpi niin suuremmat kokonaisuudet kuin pienemmät yksityiskohdatkin mm. runsaan kuvamateriaalin avulla.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU:

Sitovat ilmoittautumiset 1.4.2016 mennessä pinja@suukkosuun.net.

Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat osallistumismaksutiedot. Eräpäivä maksulle on 8.4. Päivän hinta on Suomen welsh corgi seura ry:n jäseneltä 30 € ja ei jäseneltä 50 €. Huom! Hinta sisältää kaikki ruokailut.

MAJOITUSMAHDOLLISUUS:

Päiville osallistujille on varattu edullisempi kiintiö huoneita, hintaan 110 € 2 HH / 98 € 1HH. Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista 8.4. mennessä (p. 03-2441111 tai s-postilla rosendahl@scandichotels.com), varaustunnuksella SUO230416. Online –varaukset eivät ole käytössä tällä tunnuksella. Tämän päivämäärän jälkeen varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti takaisin hotellin myyntiin eikä tarjoushinta ole enää voimassa. Lemmikkihuoneita on rajallisesti, varmista saatavuus. Koiranmaksu 10 €.

Osallistu vuoden 2016 kasvattajapäivien ideointiin

Tämä vuosi on ollut Suomen Kennelliiton teemana oli ”Vastuullista koirankasvatusta” ja kasvattajille ja muille asiasta kiinnostuneille järjestettiin Kennelliiton toimesta runsaasti kurssitusta eri puolilla Suomea.
Suomen Welsh Corgi Seura ry järjestää ensi vuoden alkupuolella koulutusta kasvattajille ja muille asiasta kiinnostuneille (tänä vuonna kasvattajapäivää ei järjestetä).
Haluamme, että koulutustapahtuma on aiheiltaan ja ajankohdaltaan toiveiden mukainen, joten toivomme, että mahdollisimman moni vastaa marraskuun loppuun mennessä pieneen kyselyyn ja auttaa näin ollen jalostustoimikuntaa koulutustapahtuman suunnittelussa.

Kysely löytyy linkistä: http://corgiseura.nettilomake.fi/form/2604