Kyynärniveldysplasia

Matalaraajaisina ja pitkärunkoisina rotuina corgeilla on perinnöllinen luiden kasvuhäiriö, joka aiheuttaa jalkojen luiden pituuskasvun häiriintymisen jo sikiöaikana.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö eli dysplasia


Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.


Koirien perinnöllisiä kyynärnivelen kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Corgin tulee olla täyttänyt 12 kk saadakseen virallisen lausunnon kyynärpäistä. Arvostelussa käytetään asteikkoa 0-3. Lausunto 3 sulkee koiran pois jalostuksesta

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen, että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä.


Kennelliitto ylläpitää listaa niistä roduista, joiden ensisijainen kyynärnivelen kehityshäiriö on inkongruenssi eikä dysplasia. Näille roduille ei anneta kyynärniveldysplasialausuntoa. Tällä hetkellä corgien kohdalla on tässä poikkeus ja lausunto annetaan, koska tutkimuspakko on kirjattu PEVISAan


Epäyhdenmukaisuus (inkongruenssi) arvioidaan asteikolla INC0 – INC3. Tällä hetkellä inkongruenssista voi saada epävirallisen lausunnon (lisätietoja INCOC). Inkongruenssi on tulossa Kennelliiton lausuttavaksi jollain aikavälillä.


Vuonna 2010-2019 welsh corgi cardiganeista lausunto on annettu 974 kyynärkuvista, joista 865 arvostelulla 0, 82 arvostelulla 1, 25 arvostelulla 2 ja 2 arvostelulla 3.


Vastaavana ajanjaksona welsh corgi pembroken 881 kpl lausuntoja, jotka ovat olleet 776 arvostelulla 0, 78 arvostelulla 1, 24 arvostelulla 2 ja 3 arvostelulla 3.


Suomen Welsh Corgi Seura ry:n jalostustoimikunnan teettämän terveyskyselyn perusteella 196 welsh corgi cardiganista 100 oli virallisesti kyynärkuvattu. Näistä kymmenellä oli ollut ontumiskausia. Näistä puolet oli oireillut noin 6 kuukauden iässä ja puolet 2-6 vuotiaina. Kyseiset koirat olivat toipuneet levolla ja tulehduskipulääkkeillä. Leikkaushoitoa ei näille koirille ollut tarvittu.


Kahdeksalla welsh corgi pembrokella oli ollut ontumiskausia. Näistä lähes jokainen oli oireillut noin 6-12 kk iässä ja loput 5-8 vuotiaina. Yksi koirista oli tarvinnut leikkaushoitoa ja muut olivat toipuneet levolla, tulehduskipulääkkeillä ja Cartrofen-pistoksilla. Virallisesti kyselyn vastauksena olleista koirista (yht. 222) ED-kuvattuja oli 90.

Kyynärniveldysplasian takia operoitu koira saa kyseisen nivelen kohdalle astemerkinnän ”operoitu”, jos diagnoosia ei ole. Jos primaarisairaus on todettavissa/tiedossa, saa koira primaarisairauden mukaan merkinnän aste 3. Kummassakin tapauksessa koira asetetaan jalostuskieltoon. Merkintä operoitu huomioidaan indeksilaskennassa huonoimman luokan mukaisena tuloksena.


Mikäli koiralle on sattunut tapaturma (lähetteen mukana tulee olla tapauksen sairauskertomus ja röntgenkuvat), jonka takia kyseistä niveltä ei voida arvostella, koira saa kyseisen nivelen kohdalla ”ei lausuntoa” merkinnän. Tällöin koiran tulos määräytyy vain toisen nivelen perusteella


Jalostustietojärjestelmän mukaan virallisesti kuvattuja, ja kyynärnivelten osalta operoituja welsh corgi cardeja on 2, samoin 2 welsh corgi pembrokea.

Lähteet: Kennelliitto, INCOC

Linkki Kennelliiton terveysosioon https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys


Suomen welsh corgi seura ry suosittaa corgeille saatavilla olevien, muidenkin kuin PEVISA:n mukaisten terveystutkimusten hyödyntämistä.

Tiivis kyynärpää, jossa ei ole inkongruenssia eli kyynärluun epäyhdenmukaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyynärnivelen inkongruenssi nuorella corgilla.