Kyynärniveldysplasia

Matalaraajaisina ja pitkärunkoisina rotuina corgeilla on perinnöllinen luiden kasvuhäiriö, joka aiheuttaa jalkojen luiden pituuskasvun häiriintymisen jo sikiöaikana.

 

Koiran kyynärvarsi koostuu kyynär- ja värttinäluusta, jotka yhdessä olkaluun kanssa muodostavat kyynärnivelen. Värttinä- ja kyynärluu niveltyvät ranteen pikkuluiden kanssa. Luiden pituuskasvu tapahtuu rustoisten kasvulevyjen kohdalla. Pituuskasvu loppuu, kun kasvulevyt ovat luutuneet kiinni.

Kaikilla kondrodystrofisten rotujen koirilla raajojen luut ovat lyhyemmät ja paksummat ja myös normaalia käyremmät, mutta toisinaan kyynärluun kasvulinja sulkeutuu liian aikaisin ja värttinäluun jatkaessa kasvuaan luiden mittasuhteet muuttuvat epänormaaleiksi. Seurauksena voi olla kyynärluun epäyhdenmukaisuus (inkongruenssi), kun ”liian pitkä” värttinäluu muodostaa portaan nivelpintaan tai värttinäluusta tulee liioitellun käyrä.


Tiivis kyynärpää, jossa ei ole inkongruenssia eli kyynärluun epäyhdenmukaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyynärnivelen inkongruenssi nuorella corgilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n jalostustoimikunnan teettämän terveyskyselyn perusteella 196 welsh corgi cardiganista 100 oli virallisesti kyynärkuvattu. Näistä kymmenellä oli ollut ontumiskausia. Näistä puolet oli oireillut noin 6 kuukauden iässä ja puolet 2-6 vuotiaina. Kyseiset koirat olivat toipuneet levolla ja tulehduskipulääkkeillä. Leikkaushoitoa ei näille koirille oltu tarvittu. 

Kahdeksalla welsh corgi pembrokella oli ollut ontumiskausia. Näistä lähes jokainen oli oireillut noin 6-12 kk iässä ja loput 5-8 vuotiaina. Yksi koirista oli tarvinnut leikkaushoitoa ja muut olivat toipuneet levolla, tulehduskipulääkkeillä ja Cartrofen-pistoksilla. Virallisesti kyselyn vastauksena olleista koirista (yht. 222) ED-kuvattuja oli 90.