Syntyykö sinulta seuralle uusi tuotelogo?

LOGOKILPAILU!

Nyt etsitään mahtavaa uutta logoa seuran tuotemyynnille! Suunnittele sellainen ja osallistu logokilpailuun.

Logolta edellytetään taipuisuutta käytettäväksi erilaisiin tuotteisiin, ja sen tulisi ilmentää hienosti rotujamme. Logoa tullaan käyttämään mm. seuran myyntituotteissa, rotujen esittelymateriaa-leissa sekä muissa kohteissa.
Kilpailuun osallistuvat logoehdotukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen:
hallitus@corgiseura.net 31.12.2015 mennessä.

Kilpailutyöt toimitetaan A4-koossa sähköisesti JPG- tai PDF-muodossa.

Vaatimukset
- Logossa ei saa olla kirjoitusta tai tekstiä.
- Logon pitää toimia monessa käytössä, sekä sähköisessä ja painetussa viestinnässä, pienessä ja suu-ressa koossa, värillisenä sekä mustavalkoisena. Sen pitää myös toimia painettuna erilaisissa materiaaleis-sa.

Osallistumisoikeus ja ohjeet
Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.pdf).

Kilpailutyön tulee olla kilpailuun osallistuvan suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämän-sä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä sekä oikeus edelleen luovuttaa työn rajoittamat-tomat käyttöoikeudet Suomen Welsh Corgi Seuralle.

Palkinnot
Kolme parasta työtä palkitaan seuran tuotepalkinnoilla. Luonnollisesti voittajatyö saa myös mainetta ja kunniaa!

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto
Voittajatyön tekijä(t) sitoutuu/sitoutuvat siirtämään kaikki tekijänoikeudet SWCS ry:lle ilman erillistä kor-vausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.

SWCS ry:lla on oikeus tehdä logoon muutoksia, mikäli sen käytettävyys niin vaatii. Voittajalla ei ole oi-keutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin SWCS ry:lle. Kilpai-lun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.