Minustako corgikasvattaja?

MINUSTAKO CORGIKASVATTAJA - KENNELNIMIPROSESSI

Mikä on kennelnimi?

Kennelnimi on pentujen sukunimi, joka kirjataan pentujen rekisterinimen alkuun
Se on kunkin kasvattajan yksilöllinen tavaramerkki.

Miten kennelnimen voi saada?

Kennelnimen saadakseen tulee täysi-ikäisen suomalaisen henkilön olla Suomen Kennelliiton ja rotujärjestön jäsen ja suorittanut hyväksytysti Kennelliiton Kasvattajan peruskurssin.

Kennelnimi haetaan aina Suomen Kennelliitolta (ks. linkki alla)

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/vastuullinen-koirankasvatus/kennelnimet

HUOM! Sen jälkeen kun anomus on täytetty Kennelliiton järjestelmissä, pyydetään vielä SWCS ry puolto täyttämällä seuran www-sivuilta löytyvä lomake (ks. linkki alla):

https://corgiseura.nettilomake.fi/form/3749/

Kun SWCS ry:n oma puoltoanomuslomake on täytetty ja lähetetty käsiteltäväksi Suomen Welsh Corgi Seura ry:n hallitukselle, hallitus käsittelee puoltoanomuksen ja ilmoittaa sen Kennelliittoon.

Kennelnimihakemus siirtyy Suomen Kennelliitosta kansainvälisen FCI:n käsiteltäväksi. Tämä vaihe ja lopullinen hyväksyntä voi kestää kuukausiakin.

HUOMIO:

SWCS ry hallitus odottaa seuran omaa puoltolomaketta: https://corgiseura.nettilomake.fi/form/3749/
kuukauden siitä päivämäärästä, kun puoltoanomus on tullut SWCS ry hallitukselle tiedoksi Suomen Kennelliitolta. Muistathan siis täyttää SWCS ry puoltolomakkeen samalla, kun laitat anomuksen Suomen Kennelliitolle. Näin varmistat puoltoasian sujuvan käsittelyn. Jos SWCS ry omaa kennelnimen puoltoanomuslomaketta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, puoltoanomusta ei voida käsitellä eikä SWCS ry voi antaa puoltoa.