Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana.

Löysyys lonkkanivelessä johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

Kuvaustulos A/AKuvaustulos B/BKuvaustulos C/CKuvaustulos D/DKuvaustulos E/ELonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla. Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa. 

Welsh corgi cardiganeilla esiintyy lonkkanivelen kasvuhäiriötä lievästä aina vaikea-asteiseen saakka. Suomen Welsh Corgi Seura ry:n terveyskyselyyn on 31.12.2018 mennessä saatu vastauksia 196 welsh corgi cardiganista, joista 118 oli virallisesti lonkkakuvattu. Lonkkiaan oireileviksi ilmoitettiin myös 4 muuta koiraa, mutta näitä koiria ei oltu virallisesti lonkkakuvattu.

Welsh corgi pembrokeista vastauksia saatiin 222, joista 102 oli virallisesti lonkkakuvattu. Lonkkiaan oireileviksi ilmoitettiin myös 15 pembrokea, mutta näitä koiria ei oltu virallisesti lonkkakuvattu.

Lievä lonkkanivelen kasvuhäiriö ei yleensä aiheuta koiralle oireita. Vaikeissa lonkkaniveldysplasiatapauksissa oireilun alkamisiät vaihtelivat kyselyn vastausten perusteella 4 kuukaudesta aina yli 10-vuotiaaseen.

Kasvattajat saivat jalostuspäätöksiensä avuksi loppuvuodesta 2013 KoiraNet-järjestelmään welsh corgi pembrokeille lonkkien BLUP-indeksit, cardiganeille lonkkien BLUP-indexit saatiin loppuvuodesta 2017. Indeksin todellista vaikutusta corgien lonkkaniveldysplasia-asteen kehittymiselle on vielä varsin aikaista arvioida.