Silmäsairaudet

Silmäsairaudet welsh corgeilla

Etenevä verkkokalvon surkastuminen (PRA)


Verkkokalvon etenevä surkastuminen (progressive retina atrophy, PRA) on hyvin ikävä, sokeuteen johtava perinnöllinen silmäsairaus. Welsh corgi cardiganeilla yleisimmin tavattu generalisoitunut PRA (gPRA, rod cone dysplasia: rcd3-PRA) sokeuttaa jo ensimmäisten elinvuosien aikana. Se periytyy resessiivisesti ja DNA-testin avulla tunnistetaan gPRA:n suhteen perimältään vapaat, kantajat ja sairaat yksilöt. Suomessa ensimmäiset DNA-testaukset suoritettiin heti testausmahdollisuuden alettua vuonna 1999. Kasvattajat aloittivat testaukset vanhimmista koiristaan ja näin ollen kokonaisia sukuja voitiin luokitella PRA-vapaiksi. Suomen Welsh Corgi Seura tuki muutamien sukutauluissa merkittävissä määrin esiintyvien iäkkäiden koirien testaamista rahallisesti. Jalostustoimikunta myös opasti testien ottamisessa ja näytteiden lähettämisessä. Tämä yhteistyö kantaa hedelmää vieläkin, sillä hyvin merkittävä osa Suomen PRA-vapaista linjoista on juuri noiden yhteistestaamisien ansiota. Suomen Welsh Corgi Seura otti 2000-luvun alussa kannan, että riskiyhdistelmien (kantaja + testaamaton, testaamaton + testaamaton) tekemistä ei suositeltu. Tämä johti pikkuhiljaa siihen, että käytännössä kaikki yhdistelmät ovat Suomessa viime vuosina syntyneet PRA-vapaista linjoista. Osa testaamisista on kuitenkin tehty ennen Suomen Kennelliiton ohjeistusta virallisista DNAtestauksista, joten testaamisia tulee edelleen varsinkin jalostuskoirille tehdä. DNA-testaus ei kuitenkaan korvaa varsinaisia silmätarkastuksia. Suomessa silmätarkastetuista koirista ei ole havaittu ainoatakaan PRA-tapausta.

Perinnöllinen harmaakaihi


HC Perinnöllinen harmaakaihi (heriditary cataract, HC) on silmäsairaus, jossa silmän läpinäkyvän linssin valkuaisaineet alkavat saostua ja linssi menettää kirkkautensa. Welsh corgeilla tavattava kaihi on yleensä linssin takapinnan keskellä oleva kolmiomainen samentuma ja se ilmenee molemmissa silmissä. HC ei ole koiralle kivulias, eikä Corgiseuran jalostustoimikunnalle ole raportoitu nopeasti sokeutuneista corgeista. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaihi on rodussamme löytynyt jo ensimmäisellä silmätarkastuskerralla ja näin ollen sairaat koirat ovat yleensä jääneet jalostuskäytön ulkopuolelle jo aikaisessa vaiheessa. Verkkokalvon kasvuhäiriö, RD Verkkokalvon kasvuhäiriö (retinaalinen dysplasia, RD) on synnynnäinen, molemmissa silmissä oleva muutos lievistä ja vaarattomista verkkokalvon poimuista aina sokeutta aiheuttaviin kehityshäiriöihin asti.RD luokitellaan kolmeen eri asteeseen: multifokaalinen RD (mRD, aste 1), geograafinen RD (gRD, aste 2) ja totaali RD (tRD, aste 3). Jos koiralla on todettu mRD (aste1) tai gRD (aste 2), on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Värikalvon kehityshäiriö (PPM) Iiriksen eli värikalvon kehityshäiriössä (persistoivat pupillamembraanit, PPM) pupilliaukon avautuminen ei ole ollut täydellistä. Värikalvolta lähtee rihmoja joko linssiin, sarveiskalvoon tai toiseen kohtaan värikalvoa. Muutokset ovat yleensä lieviä, eivätkä vaikuta näkökykyyn. Suomessa ei ole todettu vakavia PPM-muutoksia ja diagnoosin saaneita koiria on käytetty harkitusti jalostukseen tutkittujen ja oireettomiksi todettujen yksilöiden kanssa.

Muut silmätarkastuslöydökset


PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) on kirjainlyhenne sairauksista, joissa linssin ja silmänpohjan välinen sikiöaikainen verisuoniverkosto ei surkastu normaalisti syntymän jälkeen. Löydös jaetaan vakavuudeltaan kuuteen asteeseen, joista aste 6 tarkoittaa sitä, että silmä on sokea. Lievimmässä asteessa (1) näkyy linssin takapinnalla ainoastaan pieniä pigmenttipisteitä, jotka eivät vaikuta näkökykyyn eivätkä muutokset pahene iän myötä. Vakavammissa asteissa muutokset voivat aiheuttaa linssin lisääntyvää samentumista. Koiria, joilla on 1. asteen muutoksia, voidaan käyttää jalostukseen, mutta kumppanilla ei pidä olla samaa diagnoosia. Vakavampia muotoja (aste 2-6) ei tulisi käyttää jalostukseen. Welsh corgi cardiganeilla on tavattu yksittäisinä tapauksina muutama eriasteinen PHTVL/PHPV.

Distichiasis / ektooppinen cilia (aiempi yhteisnimike cilia aberranta) tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia. Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon pinnalla uivat pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Ylimääräisten ripsien merkitys koiralle on usein melko vähäinen, jolloin koiria voi perustellusta syystä käyttää jalostukseen, mutta mieluiten terveen kumppanin kanssa. Vakavia tapauksia (ektooppinen cilia ja selkeitä oireita aiheuttavat distichiat) ei kuitenkaan pidä käyttää jalostukseen. Welsh corgi cardiganeilla todetaan vuosittain muutama distichiasis-löydös, jotka ovat pääosin lieväasteisia.