Vuosikokous 2024

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n vuosikokous 2024


Suomen Welsh Corgi Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.3. Lempäälässä. Etänä TEAMS-sovelluksen välityksellä kokoukseen osallistui 45 seuran jäsentä, paikan päälle saapui 32 sekä valtakirjalla oli edustettuna 32 jäsentä. Etänä osallistuvien äänestysalustana toimi Äänestyskoppi-sovellus.

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n puheenjohtajana jatkaa Sinikka Mäkelä. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Anu Tulensalo, Ida Jokela ja Helena Eronen, jotka ovat tuttuja jo ennestään hallituksen riveistä. Varajäseneksi valittiin Laura Koivisto. Tervetuloa mukaan toimintaan Laura!

Vuosikokouksessa palkittiin vuoden corgit sekä ansioituneita jäseniä. Suomen Kennelliiton hopeinen ansiomerkki jaettiin Kikka Korjulalle sekä Hanna Varhelahdelle. Suomen Welsh Corgi Seura ry palkitsi seuran omalla rintamerkillä Else Ahlbomin, joka toimi pitkään muun muassa seuran rahastonhoitajana.

Vuosikokouksessa käytiin läpi sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Se sisältää muun muassa paimennuspäiviä sekä paimennustaipumustestejä erikoisnäyttelyn järjestämisen lisäksi. Seura järjestää kyselyjä koirien terveystietojen keräämiseksi sekä listaa, luokittelee ja käsittelee saamiaan terveystietoja. Vuodelle 2024 on tarkoitus järjestää myös kasvattajapäivät. Vuoden teema on ”mahdollisuuksien corgi”.

PEVISA ja Jalostuksen tavoiteohjelma


Hallituksen esitys welsh corgi cardiganin ja welsh corgi pembroken jalostuksen tavoiteohjelmiksi (JTO) hyväksyttiin. Hallitukselle myönnettiin myös lupa muokata jalostuksen tavoiteohjelmia JTT:n mahdollisten kommenttien perusteella toimistotyönä.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen ja jalostustoimikunnan esityksen rotujemme PEVISA-ohjelmien jatkamiseksi ja muuttamiseksi ajalle 1.1.2025-31.12.2029.

Welsh corgi cardigan:
1.1.2025 alkaen pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla laajempi selkäkuvaus- (LTV, VA, SP, IDD), lonkkakuvaus- ja kyynärnivelen inkongruenssilausunto tai aiempi kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi.
Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

D lonkkaisen voi parittaa vain A tai B lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Ulkomaisilta koirilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus koskee nartulle 1 pentuetta ja urokselle 2 pentuetta.

Koiran väri on ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä.

Uusintayhdistelmät kielletään.

Welsh corgi pembroke:
1.1.2025 alkaen pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla laajempi selkäkuvaus- (LTV, VA, SP, IDD), lonkkakuvaus- ja kyynärnivelen inkongruenssilausunto tai aiempi kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi.

Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

D lonkkaisen voi parittaa vain A tai B lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Ulkomaisilta koirilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus koskee nartulle 1 pentuetta ja urokselle 2 pentuetta.

Uusintayhdistelmät kielletään.

Welsh corgien terveystietopankki


Suomen Welsh Corgi Seura ry on aloittanut terveystietojen keräämisen terveystietopankkia varten. Terveystietojen ilmoittamiseen käytetään lomaketta. Lomakkeen löydät TÄÄLTÄ.

Eläinlääkärin lausunto tulee toimittaa diagnosoitavien sairauksien osalta. Lähetä eläinlääkärin lausunto (epikriisi) sairaudesta osoitteeseen corgi.terveys@gmail.com ja mainitse, että olet täyttänyt sairaudesta myös lomakkeen. Lääkärinlausunnot hävitetään, kun diagnoosi on vahvistettu ja kirjattu.

Geenitestausten osalta tulee toimittaa laboratorion lausunto osoitteeseen corgi.terveys@gmail.com
Tiedot jäävät Suomen Welsh Corgi Seuran haltuun, ja niistä voidaan tehdä tarvittaessa yhteenvetoja, vertailuja ja analyysejä, ja ne voivat olla tietohakujen kohteena.

Kun terveystietoja saadaan kerättyä, julkaistaan ne ensin esimerkiksi Excel tai pdf-tiedostona. Kun tuloksia alkaa olla riittävästi, voidaan muita julkaisutapoja tai alustaa alkaa suunnitella.

 Vuosikokouksen materiaalit löytyvät täältä.
Huomioithan, että JTO ja PEVISA täytyy vielä hyväksyttää Suomen Kennelliitolla.