CDDY/IVDD ja CDPA

Kondrodystrofia (CDDY/IVDD) ja kondrodysplasia (CDPA)

Kondrodystrofiaa tavataan monilla koiraroduilla - myös welsh corgeilla. Sille on ominaista raajojen lyhyys, mikä johtuu varhaisista muutoksista kasvulevyjen rakenteessa. Lyhytjalkainen fenotyyppi tunnetaan kahdella nimellä: kondrodystrofia ja kondrodysplasia. Kondrodysplasia tunnetaan myös koirien kääpiökasvuisuutena. Sana ”chondro” tulee rustosta ja ”dysplasia“ epänormaalista kasvusta, kun taas sana ”dystrofia” tarkoittaa kudoksen, tässä tapauksessa ruston, rappeutumista.

Kondrodystrofian (CDDY) takana on lyhytkasvuisuutta aiheuttava geeni FGF4 koiran kromosomissa 12. Tämä vaikuttaa koiran olkavarteen sekä kyynär- ja värttinäluuhun lyhentäen niitä, sekä aiheuttaa jälkimmäisten luiden eriasteista taipumista. Mutaation katsotaan olevan vastuussa myös selän välilevyrappeutumille nuoremmalla iällä (IVDD). Se voi aiheuttaa koiralle välilevynpullistumia, jotka usein tarvitsevat leikkaushoitoa ja toisinaan jopa halvauttavat koiran. Tähän mennessä geenitestatuissa welsh corgeissa on esiintynyt pääasiassa vain homotsygootteja geenivirheen suhteen.

Kondrodysplasia (CDPA) johtuu FGF4-retrogeenin kiinnittymisestä koiran kromosomiin 18. Tämä mutaatio selittää lyhytjalkaisen fenotyypin roduilla kuten basset hound, welsh corgit, mäyräkoirat, westiet ja skotlanninterrierit.

Welsh corgeilla tavataan molempia mutaatioita

Kondrodysplasia (FGF4-18) aiheuttaa selkeästi lyhyet jalat (corgit, mäyräkoirat) kun taas kondrodystrofia (FGF4-12) hieman matalamman ulkomuodon. Niillä roduilla, joilla esiintyy molempia mutaatioita, kasvattajat voivat hyötyä geenitestituloksista CDDY:n esiintyvyyden vähentämiseksi säilyttäen kuitenkin CDPA:n antaman lyhytjalkaisen fenotyypin. Welsh corgeilla tavataan näitä molempia mutaatioita.

Geenitestejä tulkitaan seuraavasti:
N/N = koiralla ei ole FGF4-12 alleelia

N/CDDY = koiralla on yksi alleeli, joka lisää riskiä välilevyrappeumaan ja koira voi olla hieman lyhytraajaisempi

CDDY/CDDY = koiralla on kaksi alleelia, jotka lisäävät riskiä välilevyrappeumaan ja todennäköisesti koira on myös lyhytraajaisempi