Hallitus tiedottaa 9.4.2020

Jäsenten keskuudesta on kantautunut huolta yhdistyksen toimintaa koskien ja hallitus tiedottaa asiaan liittyen seuraavaa:

Yhdistyksen vuosikokous on siirretty myöhempään hallitus_tiedottaa (1)ajankohtaan vallitsevien olosuhteiden vuoksi. Yhdistyksemme nykyiset säännöt eivät salli etäkokouksen järjestämistä, ja tästä johtuen kokous kutsutaan koolle heti, kun maamme valtionjohto päättää, että kokoontuminen on jälleen sallittua sekä turvallista, ja seuramme sääntöjen puitteissa olevilla aikatauluilla pystymme kutsumaan kokouksen koolle. Tällä hetkellä on kuitenkin mahdotonta antaa varmaa päivämäärää, koska saattaa olla, että rajoituksia puretaan jo aiemmin kuin mitä osaamme nyt ennustaa. Tämän vuoksi seuraamme tiiviisti tilannetta.

Kokous peruutettiin perusteellisen harkinnan jälkeen ja tällä välin hallitus on suunnitellut miten, missä muodossa ja missä kanavissa tiedonjako on parasta hoitaa. Kaikki kokousasiakirjat eivät ole vielä vuosikokouksen hyväksymiä, ja toimintasuunnitelma sekä budjetti tulevat mitä todennäköisimmin muuttumaan paljonkin, koska tapahtumatoiminta on pysähdyksissä toistaiseksi. Mutta jaamme viime vuoden toimintakertomuksen, tuloksen ja taseen, toiminnantarkastajan lausunnon sekä tiivistelmän tulevasta Membookin kautta sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille 10.4., jäsenten Facebook-ryhmässä sekä nettisivujen jäsenosiossa. Jäsenosioon pääsee kirjautumaan 30.4. mennessä ja materiaalia lisätään sinne pikkuhiljaa. Halutessaan jäsen voi pyytää tarkempia tilinpäätöstietoja sähköpostitse hallitus(at) corgiseura.net. Viime vuosi oli corgiseuralle taloudellisesti kokonaisuudessaan hyvä. Budjetissa pysyttiin, postituskuluissa säästettiin, jäsenmäärää saatiin kasvatettua entisestään ja tarvikemyynneistä kertyi hienosti tuottoa.

”Viime vuosi oli corgiseuralle taloudellisesti kokonaisuudessaan hyvä. Budjetissa pysyttiin, postituskuluissa säästettiin, jäsenmäärää saatiin kasvatettua entisestään ja tarvikemyynneistä kertyi hienosti tuottoa.”


 

Seuraamme tapahtumakentän tilannetta ja toimintasuunnitelmaan kirjattuja tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan, kun se on jälleen sallittua. Myös jäsenistöltä otamme mielellämme vastaan tapahtumaideoita ja järjestämisapua, kuten ennenkin. Seura on juuri niin aktiivinen kuin sen jäsenistö ja haluammekin kiittää niitä toimihenkilöitä ja alaosastoja, jotka ovat ahkerasti osallistuneet toiminnan mahdollistamiseen.

Uusien nettisivujen jäsenosiosta tulee jatkossa löytymään näyttelyarvostelut ja tulemme julkaisemaan sivuilla ja lehdessä ajankohtaisia, jalostukseen liittyviä asioita säännöllisesti. Vuosikokous 2017 päätti kustannussyistä siirtää Corgiset Extran sähköiseen muotoon ja se, mikä muoto parhaiten toimisi, annettiin silloisen hallituksen päätettäväksi. Resurssipulan vuoksi Extraa ei ole mahdollista julkaista samanlaisessa muodossa, kuin mitä se aiemmin oli, ja hallitus onkin pyrkinyt löytämään paremman, nopeamman ja tehokkaamman tavan näiden tietojen julkaisuun digiaikakauden mahdollistamilla työvälineillä.

Lehden sivuilta on kustannussyistä pyritty karsimaan sellaisia asioita, jotka voimme jatkossa julkaista kotisivuilla. Olemme myös tiedustelleet Kennelliitolta vuoden 1997 rotujärjestöjen ohjesäännön ajanmukaisuudesta ja odotamme vastausta, jonka mukaan tulemme kehittämään toimintaamme ja julkaisupolitiikkaamme. Corgiset 1/20 numeron hallituksen pöytäkirjat tullaan julkaisemaan ainoastaan kotisivujen jäsenosiossa ja jäsenille tehtävän palautekyselyn perusteella teemme päätöksiä muista sivupriorisoinneista. Tavoitteenamme on, että Corgiset-lehti palvelee koko jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Vuoden 2019 erikoisnäyttelytulokset tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan Corgiset 2/20-lehdessä, jotta kaikkia erikoisnäyttelyssä pärjänneitä kohdeltaisiin tasapuolisesti.

Corgiseuran toiminnassa on viime vuosina tehty paljon uudistuksia, jotta toiminta olisi kustannustehokkaampaa ja jäsenystävällisempää. Kotisivut on rakennettu täysin uusiksi ja työläästä projektista on jäljellä enää loppukiri. Toivomme jäsenistöltä myös ymmärrystä siihen, että kaikki vapaaehtoistyö tehdään oman vapaa-ajan puitteissa, jota tässä poikkeustilassa ei kaikilla välttämättä ole.

Toivomme kärsivällisyyttä ja pahoittelemme näistä lukuisista viivästyksistä aiheutuneita harmeja. Vallitsevista olosuhteista huolimatta toivotamme kaikille aurinkoista kevättä,

SWCS ry:n hallitus