Jalostustoimikunnalta kysyttyä…

JALOSTUSTOIMIKUNNALTA KYSYTTYÄ:
Voiko blue merlen ja brindlen/punaisen/soopelin cardiganin astuttaa keskenään?

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje rajaa rekisteröinnin ulkopuolelle vain merle+merle –yhdistelmät. Tämä päätös perustuu eläinsuojelulakiin, sillä tällaisesta yhdistelmästä syntyneillä pennuilla voi olla vakavia kehityshäiriöitä kuten kuuroutta, pienisilmäisyyttä tai muita vakavia silmän kehityshäiriöitä.

Merlevärisen koiran jalostuskäytössä on huomioitava, että tietyt värit voivat piilottaa merlekuvion alleen. Tällöin ilmiasultaan ei-merlevärinen koira voikin olla perimältään merle ja siirtää näin merlekuvion jälkeläisilleen. Tällaisia värejä ovat welsh corgi cardiganeilla soopeli/punainen, brindle ja kermanvärinen, jota myös rodunharrastajien keskuudessa kutsutaan pinkiksi (ee-keltainen). Mikäli tietämättään yhdistetään kaksi tällaista ”piilomerleä”, voi lopputulos olla kohtalokas.

Koirarekisteriohjeen mukaisesti on siis mahdollista rekisteröidä FI-rekisteriin welsh corgi cardigan pentue, joka on syntynyt yhdistelmästä, jossa toinen osapuoli on merle ja toinen punainen, soopeli tai brindle. Tällainen yhdistelmä on kuitenkin Suomen Welsh Corgi Seura ry:n jalostuksen tavoiteohjelman vastainen väriyhdistelmä. Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti blue merle värinen koira tulisi parittaa vain tricolourin tai tricolour brindle merkein –värisen koiran kanssa, jolloin pentujen merleys tulee varmimmin ilmiasussa esille. Tämä pohjautuu kansainväliseen rodunharrastajien keskuudessa vakiintuneeseen suositukseen, jotta emme aikaan saisi koiria, joiden mahdollinen merleys on epäselvä.

Nykyisin geenitestin avulla on mahdollista tunnistaa merle+soopeli/punainen/brindle yhdistelmästä mahdollisesti syntyneet piilomerlet. Tämä kuitenkin edellyttäisi jokaisen tällaisen pennun testaamista ja pennunostajien sitouttamista huomioimaan tarkoin ostamansa koiran piilomerleys sen mahdollisessa jalostuskäytössä.

Koska väriin liittyvät geenitestaukset eivät ole vielä niin yleistyneitä ja jokapäiväisiä, Suomen Welsh Corgi Seura ry pysyy edelleen suosituskannassaan, ettei merleä yhdistetä muuhun väriin kuin tricolour tai tricolour brindle merkein, joita syntyy myös suvuista, jotka eivät merleväristen koirien sukutauluissa vallitsevasti esiinny. Tämä suositus koskee paitsi rodun kasvattajia, myös urosten omistajia.

Merle-vanhemmista syntyneet corgin pennut. Lähde: Corgirescuet Amerikasta, kuvaaja tuntematon.

Merle-vanhemmista syntyneet corgin pennut. Lähde: Corgirescuet Amerikasta, kuvaaja tuntematon.Lisätietoja:
Merle mutaatio jalostuksessa
Googlen kuvahaku sanalla ”double merle” KLIK .