TIEDOTE SUOMEN WELSH CORGI SEURAN JÄSENILLE

Suomen hallitus on päättänyt lieventää Covid19 -rajoituksia 1.6.2020 lukien siten, että 50 henkilön kokoontumiset sallitaan, kuitenkin niin, että tilaisuuksissa tulee huolehtia hygienia- ja turvavälisuositusten noudattamisesta.

Ottaen huomioon, että yhdistykseemme kuuluu lähes 1200 äänioikeutettua jäsentä, koemme, että osallistumismahdollisuuden rajaaminen 50 henkilöön yhdistyksen kokouksessa ei ole oikeutettua. Lisäksi yhdistyksemme useat yli 70-vuotta täyttäneet, mutta edelleen aktiiviset henkilöt, joutuisivat hankalaan tilanteeseen arvioidessaan osallistumismahdollisuuksiaan suhteessa valtionhallinnon esittämään toivomukseen välttää joukkokokoontumisia.


Vaikka Oikeusministeriö on kannanotossaan todennut, että poikkeusolosuhteissa voitaisiin pitää mahdollisena etäkokouksia niissäkin yhdistyksissä, joissa säännöt eivät sitä mahdollista, erityinen huoli on kuitenkin tuotu esiin äänestystilanteiden käytänteiden ja vaaliteknisten seikkojen toteuttamisen suhteen. Koska hallituksen jäsenten valinnoissa äänestykset ovat mahdollisia, ja jopa todennäköisiä, Suomen Welsh Corgi Seura ry on hallituksen kokouksessa päätynyt vielä toistaiseksi odottamaan kokoontumisrajoitusten väljentämistä, eikä yhdistyksen kokousta vielä kutsuta koolle.


Yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti ja pyrkii järjestämään yhdistyksen kokouksen heti, kun se on mahdollista.