Väliaikatiedote koskien INC-kuvausta

Hallitus tiedottaa:
Kennelliiton kanssa on käyty keskustelua mm. Pevisa - ohjelmaamme ED -kyynärnivelkuvien sijaan tulevien INC kuvien tulosvaatimuksista. Tämänhetkinen vastaus on mielestämme selkeässä ristiriidassa koirarekisteriohjeen säännösten kanssa ja siksi keskustelua jatketaan. Tiedotamme lisää kunhan vastauksia on saatu.